مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1392 | تاریخ پایان: تیر1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

سنتز و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت پلی لاکتیک گلایکولیک اسید- مرونیت جهت استفاده بعدی در مهندسی بافت استخوان (ویرایش دوم)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 در گزارش حاضر نتایج طرح تحقیقاتی ساخت و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی PLGA/ مرونیت ارائه شده است. به منظور ساخت داربست کامپوزیتی از روش ریخته گری حلال و زدایش ذره ای استفاده شد و داربست هایی با درصدهای متفاوت ذرات مرونیتی به عنوان فاز تقویت کننده تولید شدند. به منظور ارزیابی داربست های تولید شده, آنالیزهای ساختاری و مکانیکی بر روی آنها انجام شد و همچنین رفتار تخریب این داربست ها در محلول PBS برای مدت 2 ماه بررسی گردید. نتایج نشان دهنده تغییرات چشمگیر ایجاد شده در خصوصیات مکانیکی و رفتار تخریب داربست های کامپوزیت شده می باشند. در همین راستا, با افزودن ذرات مرونیتی به شبکه پلیمری متخلخل, خصوصیات مکانیکی تا حدود زیادی افت کرده و از سویی دیگر نرخ تخریب داربست ها در محلول PBS با حضور فاز مرونیتی افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID