مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1387 | تاریخ پایان: آذر 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تکنولوژی تولید فلز روی کاتدی از غبارهای کوره های قوس الکتریکی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کوره های قوس الکتریکی بر اثر شارژ آهن قراضه تولید غبار نموده که حاوی ذرات اکسید و فریت روی و نیز اکسیدهای آهن دارای ابعاد بسیار ریز در حد چند نانو متر تولید می شود. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی غبارهای کوره های قوس کارخانه های فولاد آلیاژی و فولاد یزد، هر جا که روی مشاهده شده، دو عنصر دیگر اکسیژن و آهن نیز با درصدهای متغیری حضور داشته که این بیانگر ترکیب شدن روی با آهن به صورت فریت روی است. البته با توجه به میزان درصد روی، آهن و اکسیژن می توان استنباط نمود که اکسید روی نیز وجود دارد. با تطابق نتایج آنالیز XRD، XRF و SEM در نمونه غبار فولاد یزد و فولاد آلیاژی به ترتیب بیش از 60 درصد و 50 درصد از روی موجود در غبار در اکسید روی نهفته است. روش به دست آمده در این طرح پس از مرحله لیچینگ غبارها، استحصال باقی مانده روی موجود در غبارها، استفاده از تتراکلراید آهن آبدار (6H2O.FeCl3)جهت شکستن ساختار درونی فریت روی و قابلیت حل شدن آن در اسیدهای دیگر از جمله اسید سولفوریک و یا کلریدریک می باشد. با این روش می توان بیش از 90 درصد از روی موجود در غبار را لیچ و استحصال نمود. روش های استخراج حلالی برای خالص سازی محلول لیچ مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا فلز روی از محلول خالص به وسیله سلول الکترولیز به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID