مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

83

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی جوامع هدف آشکار سازمان بهزیستی

شماره مسلسل

نویسنده

مژگان-محمدیان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح بررسی جوامع هدف آشکار سازمان بهزیستی از جمله طرح های پژوهشی است که مقدمات آن از اوایل سال 1387 آغاز شده است. مسوولیت انجام این پیمایش ملی بر عهده مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است. این پیمایش با تفاوت های اندکی نخستین بار در سال 1372 در کشور انجام شد. مقایسه نتایج این دو تحقیق نشان داد که نگرش جامعه هدف چه تغییراتی داشته است. جهت تغییرات نگرشی به چه سمت و سویی است و شدت تغییرات چقدر است. پیمایش حاضر در مناطق شهری و روستایی کل کشور انجام شد. جمعیت تحقیق را افراد 15 ساله به بالا تشکیل می دادند و در مجموع با 17500 خانوار که به شیوه ای کاملا تصادفی انتخاب شدند، مصاحبه به عمل می آمد. تعداد نمونه این تحقیق در استان یزد شامل 260 نمونه می باشد که در شهرستان های یزد، بافق و ابرکوه و روستاهای احمدآباد، الله آباد و مریم آباد تکمیل شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک و با با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت. در این طرح فقط مرحله پیمایش صورت گرفت و در گام بعد نتایج در قالب گزارش به کارفرما ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی