مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تجزیه و تحلیل نوسانات نرخ بیکاری در استان یزد و ارائه راهکارهای توسعه اشتغال

شماره مسلسل

نویسنده

مژگان-محمدیان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در پژوهش حاضر تلاش شده است تا وضعیت اشتغال موجود در استان یزد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و با استفاده از نتایج به دست آمده راهکارها و پیشنهادات مناسب و عملی ارائه گردد. در این راستا تبیین وضع موجود استان یزد در اولویت قرار گرفته است و در ادامه تلاش شده با دریافت اطلاعات آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شناخت روشنی از تحولات جمعیتی استان و کشور، عرضه و تقاضای نیروی کار، وضعیت بیکاری به تفکیک جنس، میزان تحصیلات، منطقه محل سکونت، (روستا ـ شهر) در مقایسه با استان های دیگر حاصل آید. سپس با استناد به نتایج به دست آمده حاصل از اطلاعات آماری و استناد به چشم انداز توسعه 20 ساله کشور راهکارها و سیاست های توسعه اشتغال در دو بخش عمده اقتصادی یعنی کشاورزی و صنعت به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID