مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

29

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین میزان نفوذ مذاب فلزات و اندازه گیری آن درون بدنه های نسوز با استفاده از اشعه X

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این طرح نمونه هایی از نسوزهای مستعمل از صنایع مس,آهن و فولاد و سرب و روی اخذ شده و جهت رادیوگرافی به آزمایشگاه منتقل شدند.نمونه ها تحت رادیوگرافی با شدت ,زمان و سرعتهای مختلفی تصویربرداری شده و تصاویر یک به یک بررسی و نتایج تفسیر شد .بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد نفوذ فلزات درون بدنه نسوز الگویی متفاوت از الگوی دیده شده در یک سطح برش خورده دارند و برای صدور حکم درخصوص عمق نفوذ فلز و یا سرباره درون بدنه نسوز حتما باید حجم نمونه بررسی گردیده و تمام زوایا رادیوگرافی گردد.همچنین مشخص گردید میتوان بر اساس اختلاف ضریب جذب اشعه ایکس توسط عناصر مختلف, که با توان 3 و 4 عدد جرمی آنها ارتباط مستقیم دارد نفوذ فلزات و ترکیبات احتمالی آنها را درون بدنه های نسوز با تخمین درستی تشخیص داد برای مثال در تصاویر رادیوگرافی نسوزهای قلیایی تحت تاثیر فلز مس میتوان رگه هایی از تشکیل اکسیدهای مس با ظرفیتهای مختلف را تشخیص داد که با رنگهای خاکستری روشن,خاکستری تیره و سفید قابل روئیت هستند, تشخیص داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID