مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1388 | تاریخ پایان: تیر 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های دولتی در سال 1387

شماره مسلسل

نویسنده

مژگان-محمدیان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف اجرای این طرح اطلاع رسانی به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات، شناخت ویژگی های کلی دستگاه های اجرایی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان بوده است. جامعه آماری این تحقیق، مراجعین دستگاه های اجرایی استان یزد بوده که بیشترین مراجعه را در بین سایر دستگاه ها دارا بودند. محل اجرای طرح کلیه دستگاه های اجرایی استان (مرکز استان و شهرستان های تابعه استان) با حجم 7016 نمونه بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID