مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه
سال:1389 | تاریخ پایان: خرداد 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

203

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه نقشه جامع منابع آب سطحی و شبکه هیدروگرافی استان کرمانشاه با استفاده از اطلاعات رقومی و عکس های هوایی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آب یکی از مهم ترین منابع زیست محیطی است, آب به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از طرح های مدیریت منابع آب, آبخیزداری, منابع طبیعی و ... مطالعه و بررسی می گردد. تاثیرات این عنصر حیاتی که می تواند سطح کره زمین را دچار تغییر کند, سبب شده است توجه بشر بیش از پیش به آب معطوف گردد. بر همین مبنا, ارزیابی و تهیه نقشه کاربردی پراکنش منابع آب و به همین ترتیب سیستم هایی که این منابع در چارچوب آنها شکل گرفته اند, همواره مورد توجه دانشمندان علوم آب می باشد.در این راستا, نقشه جامع منابع آب سطحی و شبکه آبراهه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی در استان کرمانشاه تهیه گردید. به کارگیری ابزار ترکیبی و نسبتا جدید مانند DEM حاصل از داده های رادار, تصاویر ماهواره های LANDSAT وIRS , نقشه های توپوگرافی و تجزیه و تحلیل آنها به وسیله نرم افزارهای GIS و RS از خصوصیات اصلی این طرح می باشد. بنابراین, نقشه تهیه شده, دقیق تر و کامل تر از گذشته بوده و به راحتی قابلیت به روز رسانی را دارد. بر طبق مراحل دیده شده در این طرح, نقشه های چشمه ها, قنوات, سرآب ها, ایستگاه های آب سنجی و اقلیم شناسی و شبکه آبراهه ای استان تهیه گردید. در چارچوب اهداف طرح, مطالعه ای در خصوص ارتباط بین الگوهای شبکه آبراهه ای و سازندهای زمین شناسی با توجه به مرز حوزه های اصلی آبخیز استان انجام شد. نتیجه عمده حاصل از اجرای طرح, نشان دهنده وجود سازندهای کربناته و کارستیک به عنوان پتانسیل مناسب برای شکل گیری منابع آبی مانند چشمه ها و قنوات و سرآب هاست؛ این توان به برنامه ریزان و مجریان برای طراحی مناسب, برنامه ریزی و ارتقا توانایی در توسعه منابع آب در استان کمک می نماید که متاسفانه, توجه به این مهم تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر, کیفیت منابع آب سطحی و زیر زمینی به ویژه در دهه گذشته کاهش یافته است که این عارضه به خاطر آلاینده های به وجود آمده از استفاده بی رویه و بیش از حد زیست محیطی ایجاد گردیده است. در حال حاضر وضعیت منابع آب در شرایط بحرانی قرار دارد بنابراین ضروری است که در قوانین و مقررات و سیاستگذاری های بخش آب در کشور و استان کرمانشاه بازنگری اساسی صورت پذیرد؛ به نظر می رسد پاسخگویی مناسب به این شرایط باید به وسیله دولت و سازمان های مسوول به ویژه در بخش کشاورزی انجام گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست