مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمان | سال:1384 | تاریخ پایان: شهریور 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی قنوات گوهرریز و کوثر خیز استان کرمان

شماره مسلسل

نویسنده

بهرام-بختیاری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 قنات یکی از مهم ترین منابع موجود در مناطق نیمه خشک کشور بوده که متاسفانه آبدهی آن طی سالیان گذشته رو به کاهش گذاشته است. در این مطالعه تغییرات آبدهی دو رشته از مهم ترین قنوات استان کرمان (گوهرریز و کوثرخیز جوپار) از گذشته تا کنون که بر اساس قدیمی ترین و جدیدترین داده های موجود دبی قنوات مزبور تهیه شده بررسی و دلایل این تغییرات تحلیل گردیده است. همچنین چگونگی تغییرات بارندگی و تاثیر آن بر میزان آبدهی این قنوات بررسی شده و روند تغییرات دبی ورودی و خروجی این قنات ها با استفاده از آنالیزهای رگرسیون بررسی گردیده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID