مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمان
سال:1380 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی وضعیت تورم و فقر در استان کرمان

شماره مسلسل

نویسنده

منصور-حسنی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جهاددانشگاهی استان کرمان این طرح را به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی اجرا کرده و مقوله فقر را در این استان به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. مولفه های اصلی این تحقیق عبارتند از: گرانفروشی، احتکار، اختلاف سطح زندگی بین شهر و روستا، اختلاف سطح زندگی بین اغنیا و فقرا، مسائل مربوط به نرخ گذاری، عدم کنترل بر روی قیمت ها، سوء تغذیه و عوارض ناشی از آن در بین فقرا، کنترل موالید توسط خانواده های کم درآمد و فقیر، مرگ و میر طبقه فقیر، وضعیت بهداشتی طبقه کم درآمد، فقر و تحصیلات فقرا و جرائم، فقر و ناهنجاری های اجتماعی و فقر و حاشیه نشینی. در اجراء این پروژه ابتدا شاخص هایی برای هر مولفه تدوین شده است تا بتوان هر یک از این مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرار داد. سپس وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف گردیده است. و در نهایت راهبردهایی برای رسیدن از وضع مطلوب، یعنی اهداف تعیین شده ارائه شده است. در این تحقیق ضمن ریشه یابی عوامل فقر در سطح ملی و به ویژه استانی، راهکارهایی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی برای کاهش فقر و رسیدن به اهداف پیشنهادی در پنج سال آتی ارائه گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی