مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
سال:1374 | تاریخ پایان: تابستان 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

42

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی فنی و اقتصادی تولید تیرام

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 برای انجام بررسی فنی و اقتصادی سه روش مختلف تهیه تیرام ابتدا می بایست ظرفیتی برای تولید کارخانه در نظر گرفته شود. بر اساس نیاز بازار ایران ظرفیت تولید سالانه تیرام 700 تن در نظر گرفته شده است [1]. با در نظر گرفتن تعطیلی های رسمی سالیانه و در نظر گرفتن زمانی برای تعمیرات سالیانه، هر سال 280 روز کاری فرض شده است. بنابراین میزان تولید روزانه تیرام 2500 کیلوگرم می باشد.راندمان عملیاتی هر مرحله حدود 90 درصد در نظر گرفته شد. براین اساس روابط استوکیلومتری برای تولید تیرام بدست آمد. با توجه به نوع واکنش، فرآیندی صنعتی برای آن انتخاب و بر این اساس نمودار جریانی فرآیند به همراه تجهیزات اندازه گیری و کنترلی (P&ID) رسم گردیده است. با استفاده از بیلان های جرم و انرژی و عملکرد هر دستگاه یک طرح مقدماتی از تجهیزات مورد نیاز هر روش بدست آمده است. بر اساس این طرح هزینه ساخت و خرید تجهیزات با اطلاعات گرفته شده از سازندگان و فروشندگان داخل کشور محاسبه شده است.با داشتن هزینه تجهیزات و سایر هزینه هایی که مربوط به سرمایه گذاری ثابت و کلی می باشد با استفاده از روش های موجود در مراجع برآورد شده است [3]. قیمت مواد اولیه و محصولات از بازار داخل گرفته شده و قیمت موادی که در ایران تولید نمی شود از مراجع استاندارد بدست آمده است [4 و 5].با داشتن این اطلاعات، ارزیابی اقتصادی سه روش انجام گرفت. از نظر شاخص های اقتصادی مثل نقطه سر به سری، میزان بازدهی، مدت برگشت سرمایه و ارزش افزوده تولید تیرام با روش اکسیداسیون بوسیله کلر مناسب تشخیص داده شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.