Start: 2/7/2023 5:20:45 AMEnd: 2/7/2023 5:20:45 AM >> 169

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
سال:1380 | تاریخ پایان: دی 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین دانش فنی ساخت سیمان نسوز با 51% آلومینا

شماره مسلسل

نویسندگان

فرهاد-پورداوود

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سیمان های نسوز انواع مختلفی دارند که دماهای کاری متفاوتی را از 1000 تا 1700 درجه سانتی گراد تحت پوشش قرار می دهند. این تفاوت نشان از ترکیب و فرمولاسیون اولیه این سیمان ها دارد که در نهایت شکل تولید آن ها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در این پروژه تمرکز بر سیمانی است با دمای کاری تا 1500 درجه سانتی گراد که معادل سیمان Secar 51 از شرکت Lafarge فرانسه (قدیمی ترین تولید کننده این نوع سیمان ها در جهان) است. مطالعات انجام شده نشان می دهد تنظیم ترکیب از نظر مقادیر Al2O3 و CaO اگر چه یکی از مهمترین پارامترهای ساخت این سیمان ها است، اما اعمال رژیم حرارتی مناسب و مهمتر از آن سرمایش مناسب بر تشکیل فازهای مطلوب سیمانی اثر دارند. از طرف دیگر، مشخص شد ریزی مواد اولیه بر واکنش پذیری آن ها در تشکیل فازهای مطلوب تاثیر داشته، اما دارای محدودیت است. بدین معنی که اگر چه درشت بودن مواد اولیه باعث تاثیر در ایجاد فازهای مطلوب می شود، اما ریزی بیش از حد مواد اولیه نیز تنها باعث افزایش مصرف انرژی در سایش مواد اولیه گردیده و درنتیجه اثر محسوس نخواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID