مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
سال:1381 | تاریخ پایان: دی 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت واحد پالایش نمک طعام و تولید نمک با دانه بندی مشخص در مقیاس بنچ و بررسی پارامترهای موثر در فرایند تبلور

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با توجه به اهمیت تولید نمک طعام کریستاله در این تحقیق واحدهای مختلف تولید نمک کریستاله بررسی گردید که نتایج نشان می دهد مهمترین واحد کارخانه تولید نمک کریستاله بخش کریستالیزاسیون آن می باشد.با توجه به منحنی حلالیت نمک طعام یک کریستالیزور تبخیری طراحی و ساخته شد و چهار پارامتر اساسی موثر روی دانه بندی محصول، بار حرارتی، زمان اقامت، دورهمزن و غلظت خوراک اولیه در سه اندازه مختلف انتخاب گردید.با استفاده از تحلیل تاگوچی اثر تمامی پارامترها در سه اندازه مختلف روی دانه بندی محصول طی 9 آزمایش مشاهده گردید و با استفاده از نرم افزار Qualitec-4 به تحلیل نتایج آزمایشات پرداخته شد. در ضمن یک نمک کریستاله تهیه شده از بازار به عنوان مبنا دانه بندی گردید و نتایج آزمایشات با استفاده از حالت مبنا مقایسه گردیدند.نتایج آزمایشات نشان می دهد بار حرارتی بیشترین اثر را روی دانه بندی محصول نهایی دارا می باشد اما بار حرارتی زیاد منجر تولید کریستالهای ریز می گردد. در ضمن افزایش غلظت خوراک اولیه منجر به تولید کریستالهای نمک با دانه بندی مناسب می گردد. دور همزن نیز روی دانه بندی محصول موثر می باشد بطوریکه با افزایش آن هسته زای افزایش می یابد و کریستالها ریز می گردند. افزایش زمان اقامت نیز روی تولید کریستالها با دانه بندی مناسب موثر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

  فایل موجود نیست