مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان همدان
سال:1381 | تاریخ پایان: بهمن 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طرح ساخت و راه اندازی تابلو برق دو دستگاه خلال آسیاب

شماره مسلسل

نویسندگان

امیر-جمشیدیان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح شامل فعالیت های زیر بوده است: طراحی مدارات مورد نیاز تهیه نقشه ساخت و همچنین راه اندازی تابلو برق و باز نمودن کنتاکتورها و تنظیم نمودن مدارات ON، Off و پالس های آنها، بررسی کارت های الکترونیکی و مدارات Logical و باز نمودن سیستم PLC سخت افزاری و کنترل آن طبق نقشه با مدارات Simulator و سپس استارت دستگاه طبق مدارات موجودو صحیح بودن آن از Control Box اپراتوری از روی سیستم آسیاب خلال راه اندازی دستگاه در انجام اعمال Tipping، Srvivce و نصب IC ها و ترایاک مورد نیاز.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جمشیدیان، امیر. (بهمن 1381). طرح ساخت و راه اندازی تابلو برق دو دستگاه خلال آسیاب. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/803391/fa

  Vancouver: کپی

  جمشیدیان امیر. [Internet]. طرح ساخت و راه اندازی تابلو برق دو دستگاه خلال آسیاب. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ بهمن 1381. Available from: https://sid.ir/paper/803391/fa

  IEEE: کپی

  امیر جمشیدیان، “طرح ساخت و راه اندازی تابلو برق دو دستگاه خلال آسیاب،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، بهمن 1381. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/803391/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری