مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان همدان
سال:1385 | تاریخ پایان: بهمن 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,459

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

شماره مسلسل

نویسندگان

موسی-طیبی نیا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 الف) هدف کلی: تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب و عوامل همبسته با آن ب) اهداف جزئی: - تعیین نقش متغیرهای فردی (سن، میزان تحصیلات، سابقه کار، وضعیت استخدامی، پست سازمانی، قومیت و عزت نفس) در رضایت شغلی شرکت آب و فاضلاب استان همدان تغییر نقش متغیر های محیطی (محل کار، میزان استفاده از مرخصی، حقوق یا دستمزد، بیگانگی از کار و امنیت شغلی) در رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان- شناسایی سهم عمده متغیرهای نامبرده در رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب 1- تهیه پرسشنامه 2- جمع آوری اطلاعات 3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 4- تحلیل واریانس - از ویژگی های مهم جمعیتی این شرکت می توان به جنس و سن اشاره نمود به طوری که بیشتر کارکنان (94.9 درصد مرد) و از لحاظ سنی نیز 50.5 درصد سنشان بالاتر از میانگین (42.2 سال) بوده است. میانگین سابقه کار در شرکت آب و فاضلاب (17.47 سال) می باشد و بیشتر کارکنان (59.4 درصد) سابقه کارشان بالاتر از میانگین است. حقوق ماهیانه بدون اضافه کار که توسط کارکنان دریافت شده است میانگین 212 هزار تومان می باشد و بیشتر کارکنان 66.4 درصد زیر این مبلغ به صورت ماهیانه دریافت می کنند. میانگین مرخصی سالانه (11.57 روز) بوده و (57.5 درصد) تعداد روزهای مرخصی شان زیر میانگین می باشد. - میانگین امنیت شغلی 23.9 نمره از حداکثر 30 نمره بوده و 50.7 درصد نمره امنیت شغلی شان پایین تر از میانگین است. از نظر ماهیت کار بالاترین رضایت را شهرستان کبودرآهنگ داشته و پایین ترین رضایت نیز مربوط به تویسرکان می باشد رتبه سایر شهرستان ها به صورت بیشترین تا کمترین رضایت از ماهیت کار عبارت است از ( ملایر رزن نهاوند- اسدآباد- همدان- بهار) پنج متغیر بیگانگی از شغل، امنیت شغلی، سن، عزت نفس و حقوق ماهیانه درمعادله باقی می ماند البته برای سایر شاخص های رضایت شغلی نیز این روش انجام شد و متغیرهای مهم در این شاخص ها عمدتا بیگانگی از شغل، امنیت شغلی و عزت نفس بودند. بنابراین می توان گفت به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان پایه طی یک برنامه ریزی مناسب زمینه را برای کاهش بیگانگی از شغل و افزایش فیزیک امنیت شغلی و عزت نفس فراهم نمود. 

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID