مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم و فنآوریهای صنایع غذایی (واحد مشهد)
سال:1388 | تاریخ پایان: مهر 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بهینه سازی فرمولاسیون سوسیس کوکتل

شماره مسلسل

نویسنده

فرشته-حسینی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 رویکرد اصلی این پژوهش فرموله کردن سوسیس کوکتل کم چرب با جایگزینی بخشی از چربی متداول در فرمولاسیون با جایگزین های چربی بوده است. در کنار این هدف، اهدافی نظیر بهبود کیفیت و بافت فراورده های گوشتی، کاهش هزینه های تولید، تولید محصول جدید کم چرب و رژیمی با محتوی چربی و کلسترول پایین تر و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه نیز مد نظر قرار داشته است. جهت تولید سوسیس حاوی جایگزین چربی، ابتدا نمونه هایی به صورت آزمایشی تهیه و مشکلات تکنولوژیکی تولید آنها با توجه به شرایط و امکانات موجود کارخانه بررسی شد. نظر به آنکه در طرح پژوهش، جایگزینی حداقل نیمی از چربی فرمولاسیون متداول سوسیس کوکتل کارخانه پیش بینی شده بود، در مرحله اول آزمون بیش از50% چربی فرمولاسیون متداول حذف گردید و به جای آن از سطوح 1 و 1.5 درصد MCC استفاده شد. سپس با توجه به تغییر صورت گرفته در فرمولاسیون، سایر مواد مختلف موجود بالانس شدند و بیش از 10 فرمولاسیون مختلف تولید و از جهت انطباق با استانداردهای ملی ایران مورد آزمون های مختلف فیزیکوشیمیایی قرار گرفت. پس از تغییرات اعمال شده در فرمولاسیون ها و بررسی نتایج آزمون های مختلف فیزیکوشیمایی، فرمولاسیون نهایی تعیین شد و پس از تولید سوسیس در خط تولید کارخانه و رفع مشکلات تکنولوژیکی آن، فرمولاسیون نهایی پیشنهادی تصویب شده و در فهرست اقلام تولیدی کارخانه قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی