مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1388 | تاریخ پایان: 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

492

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید آزمایشگاهی کازئین هیدرولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیر خشک کودک

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این تحقیق با هدف تولید کازئین هیدرولیزه آنزیمی به منظور کاهش آلرژی زایی آن انجام شد تا به عنوان یک ماده مغذی قابل استفاده کودکان حساس به کازئین باشد. به این منظور محلول 2.5 درصد کازئین تهیه و پی.اچ آن توسط سود به 7 رسانیده شد. پس از تنظیم دما در ظرف دوجداره مخصوص, آنزیم های پانکراتین, سابتیلیسین, کیموتریپسین, پاپایین, تریپسین و پروتئاز آسپرژیلوس اوریزه به طور جداگانه به محلول اضافه گردید. بر اساس فعالیت, مقادیر آنزیم به حدی بود که میزان فعالیت مساوی در محلول داشتند. در طول آزمایش (شش ساعت) میزان درجه هیدرولیز به روش پی.اچ استات تعیین گردید. در فواصل زمانی معین دو میلی لیتر از محلول برداشته شده و برای غیرفعال کردن آنزیم, به مدت 15 دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شدند. نمونه ها برای انجام آزمایش های بعدی در فریز -18 درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند. از روش الکتروفورز SDS-PAGE برای بررسی هیدرولیز کازئین و پیدایش پپتیدهای کوچکتر استفاده شد. همچنین میزان آلرژی زایی نمونه ها به روش الایزا تعیین گردید. نتایج نشان داد بیشترین درجه هیدرولیز (29.04 درصد) پس از شش ساعت عمل پانکراتین به دست آمد و کمترین آن پس از این مدت به سابتیلیسین (15.37 درصد) تعلق داشت. هرچند در دقایق ابتدایی شروع واکنش سرعت عمل سابتیلیسین از سایر آنزیم ها بیشتر بود. آزمون الایزا نیز نشان داد آلرژی زایی در هیدرولیزه های حاصل از سوبتیلسین, تریپسین و پاپایین در درجات هیدرولیز به ترتیب 13.13 (60 دقیقه), 6.38 (20 دقیقه) و 6.27 درصد (20 دقیقه) منفی بود که در این بین تریپسین با کمترین درجه هیدرولیز (7.88 درصد) به این هدف دست یافت. بنابراین استفاده از تریپسین برای تولید هیدرولیزه ای عاری از عوامل آلرژی زا با درجه هیدرولیز پایین توصیه می شود. آلرژی زایی هیدرولیزه های حاصل از پروتئاز آسپرژیلوس اوریزه, پانکراتین و کیموتریپسین پس از گذشت 360 دقیقه زمان هیدرولیز به 1+ رسید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست