مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی | سال:1392 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد کد طرح؛ جلد اول

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف تحقیق توصیف و تبیین ترجیحات (به عنوان یک امرذهنی و قبل از سفر) زائران ایرانی شهر مشهد است. علاوه برآن با سنجش کیفیت اقامت (به عنوان یک امر عینی و در حین سفر), به بررسی انتخاب های زائران در حین سفر (در زمینه های اسکان, خوراک, خرید سوغات, حمل و نقل, زیارت و گذران اوقات) می پردازد. به این منظور اطلاعات مورد نیاز به شیوه مصاحبه حضوری با 1600 نفر از زائران ایرانی در شهر مشهد (تابستان 89, پاییز 89, زمستان 89 و بهار 90) که به روش خوشه ای انتخاب شده بودند, بدست آمد. نتایج نشان داد در تعیین ترجیحات سفر زائران برای امور مختلف سفر عوامل فیزیکی و طبیعی, فردی و ساختاری تعیین کننده هستند. به طوریکه میزان درآمد ماهیانه خانواده به عنوان یکی از مولفه های طبقه اجتماعی, به هنگام برنامه ریزی برای سفر بسیار مهم است. به گونه ای که با افزایش میزان درآمد ماهیانه خانواده, ترجیح زائران برای خرید سوغاتی, هزینه مدنظر برای دیدار از اماکن سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد, هزینه درنظر گرفته شده برای خوراک روزانه در سفر و هزینه روزانه اقامتگاه, افزایش می یابد. قصد زائران از انجام سفر تعیین کننده ترجیحات آنهاست. زائرانی که قصدشان دیدن اقوام دوستان و یا انجام کار شخصی بوده, ترجیح می داده اند در اقامتگاهی دور از حرم اسکان نمایند و زائرانی که انجام زیارت برایشان در رده اول اهمیت بوده است و همچنین کسانی که از سفر قبلی شان رضایت داشته اند, در تصمیم گیریشان برای انتخاب محدوده محل اقامت, نزدیک حرم را مطلوب می دانند. همچنین نتایج بیانگر آن است که به هر اندازه آشنایی زائران با شهر مشهد بیشتر باشد, زائران ترجیح می دهند مدت بیشتری را در مشهد اقامت کنند و ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID