مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1383 | تاریخ پایان: بهار 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بانک اطلاعاتی استقرار سیستم HACCP در واحدهای لبنی (شیر، ماست، خامه، پنیر، بستنی)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 وقوع بیماریهایی با منشا غذایی یکی از فراگیرترین مشکلات در دنیای کنونی می باشد. بررسی انجام شده در هلند مشخص کرد که هر ساله در بین 1000 نفر 300 مورد التهاب روده ای - معدی سخت رخ می دهد. حداقل 40 تا 50 درصد از این التهاب ها از طریق مواد غذایی و آب آلوده به میکروارگانیسم هایی نظیر کامپیلوباکتر، سالمونلا و کلستریوم پرفرینجنس ایجاد شده اند نتابج برنامه نظارت سازمانی بهداشت جهانی (WHO, 1992) نشان می دهد که تعداد عوامل مسبب بیماریهای با منشا غذایی در حال افزایش است. برای مثال E.coli توکسین زا سروتیپ 0157:H7 و لیستریامنوسیتوژنز ممکن است در زمره پاتوژنهای «جدیدتر» طبقه بندی شوند در حالی که سالمونلا اینتریدیس سالها بعنوان یک پاتوژن با منشا غذایی شناخته شده است، اما فقط اخیرا سبب افزایش قابل توجه بیماری شده است. به منظور کاهش بیماریهایی با منشا غذایی، اقدامات کنترلی مختلفی در طی سالها انجام شده است. نظارت و بازبینی سنتی، برای ردیابی بچ های غیرسالم محصولات نهایی مناسب نیست. برای بهبود این روش، روشهای بهینه تولید ارایه شدند، هر چند که GMP بجای ارایه یک راهکار عملی برای ارزیابی احتمال خطر، راهکارهای عمومی را مورد توجه قرار می دهد. به همین دلیل، این مفهوم بوسیله ارایه سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی گسترش پیدا کرد. HACCP، روشهای کنترلی خاص عملیاتی است که در ایمنی مواد غذایی و اثرات قابل اندازه گیری آلودگی محصول بسیار مهم و اساسی می باشند. عمل کنترل زمانی موفق است که اقدامات اصلاحی از پیش مشخص شده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

  فایل موجود نیست