مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه آزمایشگاهی پریمیفوس فنیل (آکتلیک)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از اجرای این طرح سنتز ترکیبی با فرمول شیمیایی C11H2oN3O3ps و به نام شیمیایی O.6 dicethyl phosphoro thioate می باشد این ترکیب از خانواده عمومی O.6 Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-Y) شناخته می گردد که به عنوان یک سم شیمیایی برای دفع آفات محصولات کشاورزی و هم چنین جلوگیری از بیماریهای گیاهان و کنترل برخی از ارگانیزم های زنده مضر طبیعت کاربرد شایع دارد.این سم می تواند بنا به موضوع مصرف به شکل مخلوط با سایر ترکیبات سمی و یا به شکل خالص تجویز گردد.در طی اجرای این طرح هدف ما این است که با توجه به فراوانی مواد طبیعی پایه که در کشور موجود است راهی را پیشنهاد نماییم که با بکارگیری مواد داخلی و بدون نیاز به سیستمهای پیچیده صنعتی، طرح قابل ارایه به بخش صنعت باشد و البته ضرورت نایل آمدن به این هدف بررسی دقیق تمامی روشهای سنتزی ارایه شده تا به حال برای این ترکیب می باشد و از آنجاییکه معمولا روشهای سنتزی بسیار مناسب جهت صنعتی شدن یک پروژه معمولا در مقالات علمی ارایه نمی گردد تلاش ما در مرحله دوم بکارگیری علم شیمی برای یافتن و درک چنین روشی میباشد.نکته بسیار ضروری قابل ذکر در اینجا این میباشد که چون در ساختار شیمیایی آکتلیک 2 قطب بسیار مهم پیریمیدینی و تیوفسفری قرار دارند که در ساختمان غالب ترکیبات سمی (حتی سموم شیمیایی جنگی) دیده می شوند، امید است که با مطالعات جامع و دقیقی که در طی این طرح انجام میگیرد، معمای سنتز ترکیبات با کاربرد مشابه و ساختمان شیمیایی مشابه به شکل ساده تری در آینده نه چندان دور قابل طرح و رسیدگی باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID