مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1382 | تاریخ پایان: تیر 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی منزلت اجتماعی مشاغل در شهر مشهد با تاکید بر منزلت اجتماعی معلمان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی نظر ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد در مورد پایگاه اجتماعی مشاغل مختلف خصوصا پایگاه اجتماعی معلمان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء پایگاه اجتماعی انان است. بررسی حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه اماری در این پژوهش خانواده های ساکن در شهر مشهد و حجم نمونه تحقیق 600 نفر از افراد شاغل و جویای کار 64-16 ساله است که به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردیده اند. متغیر اصلی پژوهش، پایگاه اجتماعی مشاغل مختلف است و سایر متغیرها را درامد، منزلت اجتماعی، مهارت شغلی و تعامل و رابطه اجتماعی تشکیل می دهند. یافته های پژوهش: از نظر پاسخگویان مشاغل قاضی، وکیل دادگستری، خلبان، دندانپزشک، پزشک و ... از لحاظ درامد در وضعیت بالایی قرار دارند، مشاغل متوسط از نظر درامد شامل مدیر دبیرستان، کارمند صدا و سیما، دبیر، معلم راهنمایی، مدیر مدرسه راهنمایی، روحانی و ... . مشاغل پایین از نظر درامد شامل مددکار اجتماعی، خوشنویس، کارمند شهرداری و اموزشیار نهضت سواداموزی است. از نظر منزلتی مشاغل قاضی، استاد دانشگاه، وکیل و دندانپزشک منزلت بالایی دارند، مشاغل متوسط از نظر منزلت شامل کارمندان ادارات مختلف نظیر اموزش و پرورش، اداره راه و ترابری، محقق، فوتبالیست و ... مشاغل پایین از نظر منزلت شامل مشاغل نظیر حسابدار شرکت، تایپیست، کارمند شهرداری و ... است. اکثر دارندگان مشاغل ، مهارت شغلی بالایی در انجام کار خود داشته و میزان روابط اجتماعی دارندگان مشاغل متفاوت ارزیابی شده است. 4.62 درصد از پاسخگویان نگرش مثبت و بسیار مثبتی به شغل معلمی داشته اند و 26.8 درصد نگرش بینابین و 3.4 درصد نگرش منفی به این شغل دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید