Start: 2/6/2023 1:40:26 PMEnd: 2/6/2023 1:40:26 PM >> 173

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1386 | تاریخ پایان: دی 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی عملکرد میادین میوه و تره بار و نقش آنها در قیمت، سهولت بازاررسانی و... و بررسی نحوه استقرار سامانه مدیریت میادین توسط شهرداری مشهد

شماره مسلسل

نویسندگان

محمد-مظهری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 میادین میوه و تره بار، اعم از میدان مرکزی و یا میادین محلی و منطقه ای نقش مهمی در کنترل قیمت بازار میوه و تره بار و همچنین توزیع و پخش میوه و تره بار در سطح شهر مشهد و مناطق مجاور (در بین عمده فروشان، خرده فروشان و شهروندان) و حذف حداقل چند مرحله واسطه گری از تولیدکننده تا مصرف کننده دارند. به همین خاطر افزایش بهره وری و راندمان این میادین تاثیر زیادی در ساختار اقتصادی شهر و سازمان شهرداری و سهولت دسترسی شهروندان به میوه و تره بار و همچنین بازاریابی و بازاررسانی آن دارد. هدف اصلی این مطالعه شناخت جامع از ساختار کنونی بازار میوه و تره بار (عرضه و تقاضا، نحوه توزیع، بسته بندی و..) و بررسی وضعیت میادین میوه و تره بار (نحوه مدیریت، روش های توزیع و چالش ها و تنگنا های موجود در میادین) از طریق ارزیابی عملکرد این میادین و نقش آنها در بازاریابی و قیمت گذاری میوه و تره بار و همچنین ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء عملکرد میادین (افزایش راندمان ها و استفاده از پتانسیل های موجود میادین) در زمینه استقرار یک سامانه مدیریتی توسط شهرداری و ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یک میدان بار جدید میوه و تره بار می باشد. نتایج این مطالعه حاکی از وجود مشکلات زیاد در عرضه و تقاضای میوه و تره بار در شهر مشهد و بازاررسانی آن می باشد. در این مطالعه برای بهبود وضعیت موجود، به ارائه راهکارهایی اجرایی در هر کدام از میادین و ارائه سه الگوی سامانه مدیریتی پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضای میوه و تره بار و افزایش عملکرد میادین، 7 الگوی ایده آل در بازاررسانی میوه و تره بار ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID