مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1382 | تاریخ پایان: مهر 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

48

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نگرش مردم به عملکرد دادگستری و دستگاه های وابسته به قوه قضائیه به تفکیک و همچنین ارائه راهکارهائی در راستای نگرش مردم

شماره مسلسل

نویسنده

علی-بابایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح مذکور با هدف بررسی و شناسایی نگرش مردم مشهد نسبت به عملکرد و فعالیت سازمان های وابسته به قوه قضائیه در سال 1382 به انجام رسید. دستگاه ها و بخش های مطالعه شده در این طرح عبارتاند از: دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و محاضر ازدواج و طلاق. علاوه بر این نظر و دیدگاه مردم در خصوص کلیات قوه قضائیه و عملکرد ان نیز بحث و ارزیابی شده است. در این مطالعه سعی شده است، ضمن توجه به ابعاد سه گانه نگرش (بعد عاطفی، شناختی و رفتاری) و قضاوت مردم از عملکرد دستگاه های موضوع تحقیق بررسی شود. نتایج: گذشته از نتایج به دست امده در هر بخش که شامل شناسائی راه های کسب اطلاع و تعیین میزان اگاهی مردم از عملکرد، وظایف و ماموریت های هر یک از سازمان های وابسته متغیرهای زیر سنجش و ارزیابی شده است: - میزان امیدواری مردم به قوه قضاییه و هر یک از دستگاه های وابسته به ان - میزان مردم گرایی هر یک از سازمان ها و بخش های قوه قضاییه - میزان اعتماد و اطمینان مردم به هر یک از سازمان ها و بخش های وابسته به قوه قضاییه - اصلاح و تربیت مجرمان یا زندانیان - جایگزین های مجازات حبس و قانون گرایی علاوه بر ان در این مقاله متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنس، تحصیلات، شغل و نیز ارزیابی و روابط میان انها و سایر متغیرهای مطالعه شده تجزیه و تحلیل شده است. از ویژگی های بارز تحقیق انجام شده ارائه راهکارهایی است که متناسب و همسو با اطلاعات و نتایج به دست امده از پژوهش در هر یک از بخش های مورد مطالعه شده استخراج و ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی