مقاله گزارش

مشخصات مقاله

مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سال:1394 | تاریخ پایان: 1394-3-19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

41

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات گزارش

عنوان

نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته (ویرایش اول)

شماره مسلسل

 14278v1

نویسندگان

 معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی- | هوشنگ-محمدی | محمدرضا-محمدخانی | مهدی-رضایی | علی اصغر-اژدری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ، معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی، محمدی، هوشنگ، محمدخانی، محمدرضا، رضایی، مهدی، و اژدری، علی اصغر. (1394-3-19). نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته (ویرایش اول). تهران، ایران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. https://sid.ir/paper/802843/fa

  Vancouver: کپی

  معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی، محمدی هوشنگ، محمدخانی محمدرضا، رضایی مهدی، اژدری علی اصغر. [Internet]. نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته (ویرایش اول). تهران، ایران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ 1394-3-19. Available from: https://sid.ir/paper/802843/fa

  IEEE: کپی

  معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی ، هوشنگ محمدی، محمدرضا محمدخانی، مهدی رضایی، و علی اصغر اژدری، “نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته (ویرایش اول)،” ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1394-3-19. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/802843/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی