مقاله گزارش

مشخصات مقاله

مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سال:1394 | تاریخ پایان: 1394-3-9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

46

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات گزارش

عنوان

نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته

شماره مسلسل

 14278

نویسندگان

 معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی- | محمدرضا-محمدخانی | مهدی-رضایی | علی اصغر-اژدری | هوشنگ-محمدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ، معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی، محمدخانی، محمدرضا، رضایی، مهدی، اژدری، علی اصغر، و محمدی، هوشنگ. (1394-3-9). نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته. تهران، ایران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. https://sid.ir/paper/802827/fa

  Vancouver: کپی

  معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی، محمدخانی محمدرضا، رضایی مهدی، اژدری علی اصغر، محمدی هوشنگ. [Internet]. نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته. تهران، ایران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ 1394-3-9. Available from: https://sid.ir/paper/802827/fa

  IEEE: کپی

  معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی ، محمدرضا محمدخانی، مهدی رضایی، علی اصغر اژدری، و هوشنگ محمدی، “نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته،” ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1394-3-9. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/802827/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی