مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,764

دانلود:

483

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت کشت توام خیار و گوجه فرنگی و کنترل غیرشیمیایی و منطقی آفات و بیماری ها در برنامه تولید محصول اورگانیک گلخانه ای

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 40

چکیده

 در کشور ما و در کشت های حفاظت شده (گلخانه, تونل پلاستیکی و غیره), فعالان این رشته از تولید, مخصوصا در کشتکار خیار و گوجه فرنگی, از کودهای شیمیایی به مقدار زیاد جهت تقویت خاک و از سموم شیمیایی به طور بی رویه و در دفعات زیاد (2-1 بار در هفته) به منظور مبارزه با آفات و بیماری ها, استفاده کرده, محصول خیار و گوجه فرنگی با بیشترین مقدار باقی ماند ه مواد شیمیایی و زیان بار در مصرف غذایی و اغلب به طور خام, در اختیار مصرف کنندگان آن قرار می دهند. در رفع چنین مشکلی, به مانند کشورهای پیشرفته از دهه 1980, (بررسی امکان مبارزه بیولوژیک و تلفیقی آفات و بیماری های کشت های حفاظت شده) را می توان سرآغازی در مدیریت تلفیقی و اکولوژیک کشت خیار و گوجه فرنگی تلقی نموده,...

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شجاعی، محمود، استوان، هادی، زمانی زاده، حمیدرضا، لبافی، یداله، نصرالهی، عباسعلی، قاسم زاده، مرضیه، و ظاهررجبی، محمد. (1382). مدیریت کشت توام خیار و گوجه فرنگی و کنترل غیرشیمیایی و منطقی آفات و بیماری ها در برنامه تولید محصول اورگانیک گلخانه ای. علوم کشاورزی، 9(2)، 1-40. SID. https://sid.ir/paper/7982/fa

Vancouver: کپی

شجاعی محمود، استوان هادی، زمانی زاده حمیدرضا، لبافی یداله، نصرالهی عباسعلی، قاسم زاده مرضیه، ظاهررجبی محمد. مدیریت کشت توام خیار و گوجه فرنگی و کنترل غیرشیمیایی و منطقی آفات و بیماری ها در برنامه تولید محصول اورگانیک گلخانه ای. علوم کشاورزی[Internet]. 1382؛9(2):1-40. Available from: https://sid.ir/paper/7982/fa

IEEE: کپی

محمود شجاعی، هادی استوان، حمیدرضا زمانی زاده، یداله لبافی، عباسعلی نصرالهی، مرضیه قاسم زاده، و محمد ظاهررجبی، “مدیریت کشت توام خیار و گوجه فرنگی و کنترل غیرشیمیایی و منطقی آفات و بیماری ها در برنامه تولید محصول اورگانیک گلخانه ای،” علوم کشاورزی، vol. 9، no. 2، pp. 1–40، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7982/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی