مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,170

دانلود:

330

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازسازی روغن استفاده شده در صنعت چیپس سیب زمینی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 56

چکیده

 طی سرخ کردن عمیق مواد غذایی افت کیفی روغن با افزایش زمان حرارت دهی روی داده و سبب تنزل کیفیت محصول می گردد, لذا بررسی پیرامون بازسازی روغن سرخ کردنی استفاده شده با هدف بهبود کیفیت روغن و محصول انجام شد. بدین منظور جاذب هایی چون خاک فعال رنگبری, خاک فعال سنتز شده در آزمایشگاه و کربن اکتیو طی روش های A, B, C و D بازسازی مورد استفاده قرار گرفتند و مقادیر اسید چرب آزاد, عدد پراکسید, ترکیب قطبی, ترکیب اسید چرب, عدد یدی, زمان مقاومت به اکسید شدن, رنگ و ویسکوزیته روغن های حرارت دیده قبل و بعد از بازسازی ارزیابی گردید. پس از مقایسه روش های مختلف بازسازی مشخص شد که روش C (مخلوط خاک فعال سنتز شده در آزمایشگاه و کربن اکتیو) بیشترین کاهش مقادیر اسیدهای چرب آزاد و ترکیبات قطبی را به ترتیب به میزان  59%و 21% ایجاد نموده و ضمن بهبود سایر فاکتورها مقدار پراکسید و رنگ را نیز به مقدار قابل توجهی کاهش داده است. ضمنا طی دوره بازسازی اسیدهای چرب ترانس حاصل از فرآیند سرخ کردن تقریبا به مقدار 6% کاهش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قوامی، مهرداد، و قراچورلو، مریم. (1382). بازسازی روغن استفاده شده در صنعت چیپس سیب زمینی. علوم کشاورزی، 9(2)، 41-56. SID. https://sid.ir/paper/7978/fa

  Vancouver: کپی

  قوامی مهرداد، قراچورلو مریم. بازسازی روغن استفاده شده در صنعت چیپس سیب زمینی. علوم کشاورزی[Internet]. 1382؛9(2):41-56. Available from: https://sid.ir/paper/7978/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد قوامی، و مریم قراچورلو، “بازسازی روغن استفاده شده در صنعت چیپس سیب زمینی،” علوم کشاورزی، vol. 9، no. 2، pp. 41–56، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7978/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی