مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی
سال:1384 | دوره:11 | شماره:1
صفحه شروع:71 | صفحه پایان:84

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم کنترل مکانیکی قفل دیفرانسیل

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 84

چکیده

 به خاطر عدم آگاهی بیشتر رانندگان تراکتور از فلسفه قفل دیفرانسیل در ایران, معمولا هنگام کار با تراکتور این مکانیزم بدون استفاده می ماند. بنابراین طراحی و ساخت مکانیزم اتوماتیک کنترل مکانیکی قفل دیفرانسیل برای تراکتور MF285 لازم به نظر می رسد تا در مواقع لزوم بدون توجه راننده مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش طراحی واحد ذخیره نیرو و حسگر وضعیت اتصال سه نقطه که از قسمت های اصلی مکانیزم می باشند مورد توجه قرار گرفته و ارایه گردیده است. طراحی مکانیزم به گونه ای انجام شد تا هیچگونه تغییری روی بدنه تراکتور انجام نگیرد. مکانیزم ساخته شده با توجه به مکانیکی بودن در مقایسه با سیستم های الکترونیکی, می تواند در شرایط سخت کاری غیر جاده ای تراکتور از مقاومت لازم برخوردار باشد. آزمون های مختلف مزرعه ای نشان دهنده عملکرد مناسب مکانیزم می باشد. آزمایش مزرعه ای بدون استفاده از این سیستم نشانگر بکسوات 33 درصدی برای چرخ سمت چپ و 13 درصدی برای چرخ سمت راست تراکتور است در حالی که به کارگیری مکانیزم بکسوات را متعادل نموده و این میزان را به 15 درصد برای هر دو چرخ تراکتور تعدیل کرده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.