مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس | سال:1383 | تاریخ پایان: آبان 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

فراوانی اللی پلی مورفیسم 844ins68bp در ژن CBS) Cystathionine Beta Synthase) در جمعیت نرمال جنوب ایران

شماره مسلسل

نویسنده

سارا-سنمار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جمعیت ایران به عنوان یکی از جمعیت های کهن متعلق به تمدن ایران با غشاء هند و اروپایی شناخته می شود. شواهد تاریخی نشان دهنده هم ریشه بودن جمعیت ایران با جمعیت اروپا و شمال هند است. هدف از این طرح اثبات ژنتیکی قرابت این جمعیت ها است که در این مدل با استفاده از پلی مورفیسم ژن (CBS) Cystathionim Beta Synthase به نام844 ins68bp ژنتیک جمعیت جنوب فارس بررسی شد. خون 480 نفر فرد نرمال جنوب ایران جمع آوری و DNA آن ها استخراج شد و بعد از انجام PCR و الکتروفورز روی ژن آگاروز %2 مقدار درصد هتروزیگوسیمتی این پلی مورفیسم %12.29 تعیین گردید. نتیجه اینکه جمعیت ایران از نظر این پلی مورفیسم بیشترین شباهت را به جمعیت های Caucasion (سفیدپوست) اروپایی به خصوص جمعیت جنوب ایتالیا دارد و به رغم اختلاط متعدد ژنی جمعیت ایران با سایر جمعیت های مجاور بخصوص اعراب و مغول ها در طول زمان هنوز ساختار اصلی ژنتیکی کهن خود را که ساختار آرایی و متعلق به اقوام هند و اروپایی است حفظ نموده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID