مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1388 | تاریخ پایان: آذر 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارس

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارس انجام شد. بانک اطلاعاتی مذکور توسط همین مجری و با هدف جمع آوری اطلاعات پراکنده ای که در مورد دختران و زنان مذکور (از لحاظ ویژگیهای اجتماعی ـ اقتصادی آنان، نوع حمایت ها و ...) در نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی مختلف استان وجود دارد، سازماندهی فعالیت های حمایتی، ایجاد امکان استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات موجود، فراهم آوردن مکانیزم مطلوبتر جهت رفع مشکلات معیشتی، درمانی و آموزشی، و کمک در اجرای طرح توانمندسازی و اشتغال دختران و زنان نیازمند در جهت رسیدن به خودکفایی و استقلال مالی ایجاد شد. عملیات اجرایی ایجاد این بانک اطلاعاتی، شامل پنج مرحله بوده است: 1ـ شناسایی و ارتباط با سازمان های ذیربط، 2ـ طراحی کاربرگه اطلاعاتی، 3ـ طراحی و تهیه نرم افزار، 4ـ جمع آوری اطلاعات، 5 ـ ورود و کنترل اطلاعات. این بانک اطلاعاتی (کهSQL Server و(Web Based می باشد قابلیت ثبت اطلاعات، ویرایش، جستجو، مدیریت دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش های آماری را دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  . (آذر 1388). تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارس. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/791229/fa

  Vancouver: کپی

  . [Internet]. تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارس. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ آذر 1388. Available from: https://sid.ir/paper/791229/fa

  IEEE: کپی

  ، “تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارس،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، آذر 1388. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/791229/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری