مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ایجاد بانک اطلاعاتی دختران و زنان نخبه استان فارس

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح با هدف شناسایی و ثبت اطلاعات مربوط به دختران و زنان نخبه استان فارس در جهت برنامه ریزی برای استفاده از توان آنها در توسعه استان و کشور ایجاد شد. جمعیت مورد نظر در این طرح، شامل کلیه دختران و زنانی است که ساکن استان فارس می باشند و با توجه به معیارها و شاخص ها، در بخش های مختلف از قبیل علمی، قرآنی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، مدیریتی، کارآفرینی، خانوادگی و ... به عنوان زنان برتر یا نخبه شناخته می شوند. مراحل ایجاد این بانک اطلاعاتی، به شرح زیر است: طراحی کاربرگ اطلاعاتی (شامل: مشخصات فردی، زمینه نخبگی فرد، تحصیلات و کارهای شاخص انجام شده)، اطلاع رسانی (مکاتبه با ادارات و سازمان های مختلف استان، چاپ اطلاعیه در روزنامه های استانی و ارسال پیامک)، ایجاد پست الکترونیکی ویژه ارسال و دریافت اطلاعات، طراحی و تهیه نرم افزار، جمع آوری اطلاعات، ورود و کنترل اطلاعات، تهیه گزارش. این بانک اطلاعاتی (که SQL Server و(Web Based می باشد قابلیت ثبت اطلاعات، ویرایش، جستجو، مدیریت دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش های آماری را دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID