مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان سیستان و بلوچستان | سال:1387 | تاریخ پایان: آبان 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

54

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی بانک اطلاعات و مرکز اسناد و مدارک علمی پروژه های زیست محیطی

شماره مسلسل

نویسنده

فرح-حیدری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تبادل اطلاعات علمی بین سازمان و ارگان های دولتی و جلوگیری از تکرار شدن طرح ها و همچنین ایجاد نظام کاری هوشمند در شناسایی و طبقه بندی، مطالعات تخصصی و علمی، محلی و منطقه ایی در قالب بانک اطلاعاتی قابل جستجو هدف اجرای طرح بوده است. این بانک به منظور ارائه اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز سازمان محیط زیست سیستان و بلوچستان طراحی و پیاده سازی گردیده است. اطلاعات این بانک شامل پروژه های پژوهشی پایان یافته از سال 83 تا 87 به صورت فایل pdf, word، عکس، نقشه و فون و فلور طراحی گردیده است. این بانک می تواند یک ابزار اطلاعاتی در اختیار مدیران بخش پژوهش سازمان قرار گرفته تا با بهره گیری از اطلاعات طرح های پژوهشی انجام شده، بتوانند تصمیمات مناسب و بهینه ای جهت طرح های آینده اتخاذ نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID