مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان سیستان و بلوچستان
سال:1382 | تاریخ پایان: اسفند 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات آبرسانی به پاسگاه های مرزی واقع در مرز سیستان و بلوچستان

شماره مسلسل

نویسندگان

غلامرضا-لشکری پور

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بخش بزرگی از خاک ایران تحت وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارد. در چنین وضعیتی کمبود آب قابل استحصال مانع بزرگ فراروی فعالیت های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی قرار داده و تنگناهای بزرگی را بر فرآیند توسعه تحمیل می کند. منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان و در مرز ایران و پاکستان قرار دارد و در یکی از خشک ترین مناطق ایران قرار گرفته است. گستردگی محدوده قرارگیری پاسگاه ها، تنوع زمین شناسی و هیدروژئولوژی، تنوع آبخوان ها سبب گردیده تا وضعیت متفاوتی از نظر کمی و کیفی و خصوصیات هیدروژئولوژی در محدوده مورد مطالعه ایجاد گردد. در این تحقیق با توجه به پراکندگی نقاط مورد مطالعه محدوده هایی را که از نظر وضعیت آب های زیرزمینی و زمین شناسی تقریبا مشابه بوده اند در یک مجموعه بررسی شده اند. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی آب های محدوده مورد بررسی عمدتا نشان دهنده آب های با کیفیت متوسط تا مناسب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لشکری پور، غلامرضا. (اسفند 1382). مطالعات آبرسانی به پاسگاه های مرزی واقع در مرز سیستان و بلوچستان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790914/fa

  Vancouver: کپی

  لشکری پور غلامرضا. [Internet]. مطالعات آبرسانی به پاسگاه های مرزی واقع در مرز سیستان و بلوچستان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اسفند 1382. Available from: https://sid.ir/paper/790914/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا لشکری پور، “مطالعات آبرسانی به پاسگاه های مرزی واقع در مرز سیستان و بلوچستان،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اسفند 1382. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790914/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری