مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده محیط زیست
سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

33

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بازنگری کیفیت پروژه های مطالعاتی پیامدهای زیست محیطی (EIA) در کشور (در دست اجرا)

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID