مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده محیط زیست | سال:1384 | تاریخ پایان: اسفند 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی اثرات مجتمع فولاد غرب آسیا بر محیط زیست

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در هر زمینه مدیریتی، فراهم بودن اطلاعات جهت تصمیم گیری از اساسی ترین موضوعات است. در این باره هر زمینه مدیریتی جهت فراهم آوری اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری از ابزارهایی استفاده می نماید. در زمینه مدیریت زیست محیطی، ابزار ارزیابی پیامدهای زیست محیطی (EIA) ابزاری قدرتمند جهت فراهم آوردن اطلاعات موثر از روابط متقابل بین فعالیت های توسعه ای و عوامل محیط زیست می باشد. به همین دلیل بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست بسیاری از انواع پروژه ها و من جمله صنایع فولاد قبل از اجرایی شدن مستلزم تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی (EIA) می باشند. در این باره کارفرمای پروژه فولاد غرب آسیا، جهت تهیه این گزارش پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی را به عنوان مشاور خود برگزیده است. مطالعات ارزیابی زیست محیطی حاکی از آن است که مهم ترین قوت طرح، مکان یابی مناسب طرح می باشد به گونه ای که پروژه فوق مجاورت حساسی با سکونت گاه های انسانی و مناطق طبیعی منحصر به فرد ندارد. این موضوع باعث شده است که اهمیت آثار فعالیت های پروژه بر محیط زیست تعدیل گردد. در مجموع پروژه های فولاد آثار بالقوه ای در زمینه آلودگی هوا، آب، خاک و زباله دارند که این موضوع در ارتباط با تمهیدات اندیشیده شده جهت مقابله اصولی با این آلاینده ها بستگی دارد و به خاطر همین اهمیت، گزارش تهیه شده تاکید زیادی بر طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی به عمل آورده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID