مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده محیط زیست
سال:1385 | تاریخ پایان: دی 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

455

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

گزارش ارزیابی زیست محیطی مخازن نفتی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این پروژه طرح انبار و مخازن سوختی ترانزیت اختصاصی شرکت طلوع سپید باران می باشند که به عنوان اسکله اختصاصی مواد نفتی در بندر انزلی قرار دارد. هدف از اجرای آن افزایش ترانزیت کالا به ویژه مواد نفتی از بنادر شمالی به کشورهای همسایه، افزایش منابع تحصیل درآمد برای کشور، استان و شهرستان از طریق فراهم نمودن تاسیسات و تسهیلات لازم و مورد نیاز می باشد که انجام عملیات و خدمات کالاهای ترانزیتی سوختی را با استفاده از مخازن سوخت با حذف تمامی عوامل منفی و هزینه های زائد و کوتاه نمودن مدت توقف کشتی ها و جلوگیری از پرداخت دموراژهای سنگین، صاحبان و خریداران اینگونه کالاها را راغب به انتخاب این مسیر ترانزیتی نموده و هزینه های مربوطه را به حداقل کاهش داد تا قابل رقابت با سایر مسیرهای دیگر غیر از خاک جمهوری اسلامی ایران باشد. اثرات منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس اثرات متقابل زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس نشان می دهد که در مرحله ساختمانی پارامترهای کیفیت هوا، صدا، کیفیت آب زیرزمینی فرسایش، ثبات و خصوصیات خاک، زهکشی، سیمای سرزمین، ترافیک، رفاه، سیستم دفع زایدات و دفع پساب دارای اثرات منفی در خور توجه می باشند. از گزینه های بهسازی این مرحله می توان به ایجاد فضای سبز موثر و کمربند سبز در اطراف پروژه به منظور تخفیف تغییرات سیمای سرزمین و آلودگی صوتی اشاره نمود. همچنین در مرحله بهره برداری پارامترهای کیفیت هوا، آلودگی صدا کیفیت آب های سطحی، زیرزمینی و خاک، سیستم دفع فاضلاب و زایدات، ایمنی و امنیت دارای بیشترین اثرات منفی می باشند که از گزینه های اصلاحی پیشنهادی این مرحله می توان به استفاده از خاکریز، آسترکشی، استفاده از مخازن دوجداره نفوذناپذیر نسبت مواد ذخیره شده جهت جلوگیری از نشت مواد سوختی، استفاده از پمپ چاهک کنترلی برای جمع آوری رواناب حاصل از آب باران در محفظه ثانویه اشاره کرد. بررسی حاصل از چک لیست پرسشنامه ای و ماتریس پروژه در مراحل ساختمانی و بهره برداری بیانگر حساسیت مکانی بسیار بالای طرح می باشد بنابراین پروژه به دلیل شدت تخریبی احتمالی بالا، در جمع بندی نهایی، تنهای در صورتی که در راستای طرح های مصوب منطقه بوده و در این طرح ها دیده شده باشد توجیه اجرایی خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قویدل، آریامن، و پناهنده، محمد. (دی 1385). گزارش ارزیابی زیست محیطی مخازن نفتی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790871/fa

  Vancouver: کپی

  قویدل آریامن، پناهنده محمد. [Internet]. گزارش ارزیابی زیست محیطی مخازن نفتی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1385. Available from: https://sid.ir/paper/790871/fa

  IEEE: کپی

  آریامن قویدل، و محمد پناهنده، “گزارش ارزیابی زیست محیطی مخازن نفتی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1385. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790871/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری