مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده محیط زیست
سال:1383 | تاریخ پایان: آبان 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

استفاده از نیزار جهت کاهش بار آلودگی رودخانه های ورودی به تالاب انزلی

شماره مسلسل

نویسندگان

علیرضا-پنداشته

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 امروزه استفاده از سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب اهمیت بیشتری دارد. به عنوان یک گزینه تصفیه، این سیستم ها به دلیل هزینه کم و جنبه های زیست محیطی ظاهری تقاضای بیشتری دارند. در ایران ساخت این سیستم ها چندان متداول نیست. سیستم تصفیه پیشنهاد شده در این طرح به منظور حفظ تالاب بین المللی انزلی در ناحیه سلکه در مقیاس پایلوت طراحی و ساخته شده است. این سیستم را گروه بین المللی جایکا و شرکت نیپون کوئی پیشنهاد کرده و پژوهشکده محیط زیست طراحی و اجرا کرده، مشتمل بر یک نیزار است. در سیستم تصفیه نیزار علاوه بر تجزیه میکروبی و قارچی مواد آلی و آلاینده ها که در خاک ریشه دار یا متوسط میکروارگانیسم ها که به صورت بیوفیلم روی ها قرار دارند اتفاق می افتد، رسوب فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای جذبی و فیلتراسیون با اجزای سازنده خاک نظیر مواد معدنی، رسی و ذرات هوموسی نیز رخ می دهد. با استفاده از این سیستم میزان بار آلودگی 60 درصد کاهش داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID