مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران | سال:1379 | تاریخ پایان: 1379

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

271

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به سرطان پستان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور بررسی عوامل خطر سرطان پستان در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان، یک مطالعه مورد – شاهد طراحی و در بیمارستان امام خمینی و مرکز بیماریهای پستان اجرا شد. افراد مورد، بیماران مبتلا به سرطان پستان بودند که تشخیص بیماری در آنها بوسیله آسیب شناسی تایید شده بود. افراد شاهد، در بیمارستان امام خمینی زنان بستری در بخشهای جراحی بودند که سابقه بیماری پستان و بیماریهای بدخیم در آنها منفی بود. این افراد در مرکز بیماریهای پستان با همین شرایط از بین مراجعین دندانپزشکی انتخاب شدند. افراد مورد و شاهد از نظر سنی با یکدیگر تطبیق داده شدند. اطلاعات زمینه ای و عوامل خطر مورد بررسی پرسشنامه و طی مصاحبه حضوری جمع آوری شد. در کل، 310 مورد و 292 شاهد تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خطر سرطان پستان در بین زنان با سابقه مثبت فامیلی بطور معنی داری بیشتر است (95% CI=1.08-6.5 و OR=2.64). هم چنین آخرین زایمان پس از 40 سالگی، خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد (95% CI=1.08-2.37 و OR=1.6). زنان مجرد در مقایسه با زنان متاهل، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان هستند (95% CI=1.72-9.34 و OR=4). یافته های مطالعه نشان می دهند که در مقوله بهداشت زنان، افراد مجرد، زنان با سابقه مثبت فامیلی سرطان پستان و زنان با سابقه زایمان در سن بالای 40 سال، از نظر سرطان پستان و برنامه های تشخیص زودرس آن باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID