مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران | سال:1378 | تاریخ پایان: 1378

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان پاسخدهی بانوان بالای 20 سال به دعوت جهت معاینه بالینی پستان به دو روش متفاوت

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در کشور ایران انجام غربالگری سرطانها به ویژه غربالگری سرطان پستان واژه ای نوین و عمل به آن در قدمهای اولیه تکوین می باشد. این مطالعه بر آن است که مفهوم غربالگری را به دو روش متفاوت به بانوان ساکن در دو منطقه 2 و 16 شهر تهران شناسانده و آنان را ترغیب به انجام آن بنماید. با توجه به اهمیت تاثیر گذاری ارتباط شفاهی در فرهنگ ویژه مردم ایران, دو روش متفاوت دعوت به شکل دعوت کتبی و دعوت تلفنی بانوان در ترغیب آنان جهت انجام معاینه بالینی پستان مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت میزان پذیرش بانوان از هر دعوت بصورت مجزا ارزیابی شد. لازم به ذکر است که جهت تسهیل مراجعات بانوان, معاینه بالینی به صورت رایگان توسط جراح صورت میگرفت. میزان هزنیه مورد نیاز در تحقق هر دو روش دعوت محاسبه و مقایسه شد و براساس آن این نتایج بدست آمد. منطقه 2: در مجموع 680 دعوت کتبی توزیع شد و میزان پاسخ دهی بانوان6.7%  بود. در بین 205 دعوت تلفنی موفق, 33.3% بانوان جهت انجام معاینه بالینی مراجعه نمودند. تفاوت بین میزان پاسخدهی بانوان به دو روش دعوت از نظر آماری معنی دار بوده است. اکثر بانوان بالاتر از 35 سال می باشند. (n=680) 94% در دعوت کتبی و (n=205) 67% در دعوت تلفنی) و این تفاوت معنی دار می باشد. همچنین تفاوت قابل توجهی بین میزان اشتغال بانوان و میزان تحصیلات آنها در بین دو روش وجود داشت. شایعترین علت عدم مراجعه بانوان, تحت مراقبت پزشک از قبل بودن, می باشد. و بدنبال آن نداشتن وقت, عدم وجود مشکل پستانی و مشکلات عدم دسترسی به مرکز میباشد. در این زمینه وضعیت شغلی, وضعیت تاهل و میزان تحصیلات نقش معنی داری را ایفا نمی نمود. منطقه 16: در این منطقه مجموعا 390 دعوت کتبی توزیع شد و 6.4% بانوان به دعوت پاسخ دادند. بین 205 دعوت تلفنی موفق نیز2.7%  بانوان مراجعه نمودند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد. سن بانوان در گروه دعوت تلفنی بصورت معنی داری پایین تر از گروه دعوت کتبی بوده است (به ترتیب 52% بانوان در گروه دعوت تلفنی در مقابل 22% بانوان گروه دعوت تلفنی زیر 35 سال بوده اند) و نیز خانمهای مخاطب در دعوت تلفنی بیشتر از خانمهای مخاطب در دعوت کتبی شاغل بوده اند. این تفاوت در مورد وضعیت تاهل و نیز سطح تحصیلات بانوان صدق میکند. شایعترین علت عدم مراجعه جهت معاینه بالینی پستان نداشتن وقت و بدنبال آن عدم وجود مشکل پستان بوده است. میزان هزینه سرانه به ازای هر مراجعه کننده در منطقه 2 در دعوت کتبی 804.35 تومان و در دعوت تلفنی 3700 تومان بوده است. که با توجه به حجم نمونه و میزان پاسخدهی بانوان و با در نظر گرفتن حدود اطمینان 95% , تفاوت این دو از نظر آماری معنی دار می باشد. در منطقه 16 هزینه سرانه در دعوت کتبی 1128 تومان و در دعوت تلفنی 2158.3 تومان می باشد که این تفاوت معنی دار می باشد. میزان پوشش بانوان (با بودجه مشخص) در دعوت کتبی در هر دو منطقه از دعوت تلفنی بالاتر می باشد. در مجموع بنظر می رسد که استفاده از دعوت نامه کتبی از نظر هزینه و میزان پوشش بانوان با بودجه محدود, عملی تر بوده و نیاز به نیروی انسانی کمتری داشته باشد ولی میزان پاسخدهی به دعوت تلفنی در مجموع بسیار بیشتر از دعوت کتبی می باشد. بنابراین انتخاب هر روش دعوت بستگی به امکانات موجود و میزان پاسخدهی مورد انتظار دارد. بدیهی است که میزان پاسخدهی با ارتقا میزان آگاهی و نگرش بانوان به مفهوم غربالگری سرطان پستان افزایش خواهد یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID