مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1377 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1377

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

کشت «ژلاتین ماتریکس» داخل غشایی (IMBMG) در عضله راست شکمی موش صحرایی

شماره مسلسل

نویسندگان

احمد-حسینی | فردین-فتحی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این تحقیق استخوان سازی «هتروتروپیک» القا شده به وسیله «ژلاتین ماتریکس استخوان های داخل غشایی» (IMBMG) مورد مطالعه قرار گرفت. BMG از استخوان های پیشانی و آهیانه تهیه شده و پس از آن به طور جداگانه و مخلوط در داخل عضله راست شکمی موش های صحرایی 4 الی 8 و نیز 12 الی 15 هفته ای کشت داده شد. سپس بررسی های بافت شناسی در روزهای 3، 7، 10، 15، 20، 25 و 35 با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی انجام گرفت. مشاهدات انجام شده نشان می دهد که استخوان سازی «هتروتروپیک» القا شده در محل کشت، در هر سه گروه از نوع داخل غضروفی می باشد. غضروف از روز دهم و استخوان از روز پانزدهم به بعد در محل کشت دیده می شود. همچینن «کلسیفیکاسیون» ویژه ای که تا به حال در محل کشت «BMG» استخوان های داخل غضروفی دیده شده و تحت عنوان «AMD» نام گذاری شده است در این تحقیق نیز از روز دهم به بعد در محل کشت «BMG» استخوان های داخل غشایی مشاهده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، احمد، و فتحی، فردین. (اردیبهشت 1377). کشت «ژلاتین ماتریکس» داخل غشایی (IMBMG) در عضله راست شکمی موش صحرایی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790558/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی احمد، فتحی فردین. [Internet]. کشت «ژلاتین ماتریکس» داخل غشایی (IMBMG) در عضله راست شکمی موش صحرایی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اردیبهشت 1377. Available from: https://sid.ir/paper/790558/fa

  IEEE: کپی

  احمد حسینی، و فردین فتحی، “کشت «ژلاتین ماتریکس» داخل غشایی (IMBMG) در عضله راست شکمی موش صحرایی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اردیبهشت 1377. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790558/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID