مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1373 | تاریخ پایان: مهر 1373

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان «هیپراستیمولاسیون تخمدانی» در بیماران «I.U.I و I.V.F» در پژوهشکده «رویان»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این بررسی 200 مورد بیماری بین سن 20-35 سال که تحت درمان در سیکل «I.U.I » بودند مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 19% کسانی بودند که علاوه بر فاکتوری که نیاز به «I.U.I» داشت مشکل عدم تخمک گذاری داشته و 81% سیکل های قاعدگی نرمال داشته اند. 49% بیماران «I.U.I» تحت درمان با «Clomid» بودند. 31% تحت درمان «Clomid و HMG» بودند و 1% تحت درمان با «HMG» به تنهایی بوده اند. تمامی بیماران مورد بررسی میزان 5000 تا 10000 واحد «H.C.G » دریافت داشته و 59% آن ها در ساپورت فاز لوتئال «H.C.G » و 14% «پروژسترون» دریافت نموده بودند. بررسی «هیپراستیمولاسیون» در آن ها به صورت زیر می باشد. هیپراستیمولاسیون خفیف متوسط شدید کلومیفن سیترات - - - کلومیفن سیترات+MG 20.7% 2.4% 0.5% HMG 10% 5% - شیوع«سندرم هیپراستیمولشین تخمدانی» در «I.V.F» در 6 ماهه اول پژوهشکده «رویان» خفیف 18%، متوسط 7%، شدید 10% بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID