مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علامه طباطبایی | سال:1386 | تاریخ پایان: دی 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و اجرای الگوی سنجش اثربخشی دوره های آموزشی با رویکردی نظام گرا بر فرآیند آموزش کارکنان

شماره مسلسل

نویسنده

سعید-خواجه ای

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مراحل اجرای طرح به شرح ذیل است: -1آماده سازی انجام طرح -2طراحی و اجرای الگوی تهیه استانداردهای آموزشی -3طراحی الگوی تعیین نیازهای آموزشی -4طراحی الگوی اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی -5ارزیابی اثربخشی فرآیند آموزش کارکنان -6بازنگری و یا تدوین مقررات آموزش کارکنان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران -7تندسازی نهایی طرح در قالب منشور جامع آموزش کارکنان

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID