مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران
سال:1381 | تاریخ پایان: 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

101

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین پروتکل تشخیصی و درمانی بیماری های پستان بر اساس کتب

شماره مسلسل

نویسنده

شهپر-حقیقت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از مسایل عمده در خدمات بهداشتی، عدم هماهنگی بین بخش های تشخیصی و درمانی است. اقدامات غیر ضروری تشخیصی و درمانی، عدم تشخیص صحیح و بموقع بیماری، اتلاف هزینه و وقت بیماران از عوارض قابل توجه این مشکل است. برای شفاف ساختن سیر تشخیص و درمان یکی از مشکلات شایع بانوان، یعنی بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان بر آن شدیم تا پروتکلی براساس آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی موجود از وضعیت و امکانات موجود، در کشور براساس اجماع متخصصین و صاحبنظران امر تهیه و تنظیم نماییم. بدین منظور با طراحی پروژه ای، 21 نفراز متخصصین در زمینه های مختلف تشخیصی و درمانی بیماری های پستان (جراحی، رادیولوژی، سیتوپاتولوژی، زنان، رادیوتراپی و شیمی درمانی) به همکاری دعوت شدند. ضمن گردآوری مطالب علمی کتب و مقالات در موضوعات مربوط طی حدود 45 جلسه 3 ساعته، با حضور 17 تن از متخصصین مدعو، موضوع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. نتایج جلسات پس از چندین بار تجدید نظر و بررسی توسط چهار نفر مشاور اصلی پروژه تحت بررسی نهایی قرار گرفت و در نهایت روش تأئید شده تشخیص و درمان هر بیماری در حداقل حجم و ترجیح بصورت الگوریتمی تنظیم گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.