مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت معلم
سال:1382 | تاریخ پایان: شهریور 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

332

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نقد و بررسی رویکردهای ارزیابی پویا و ارائه راهکارهای کاربست آنها

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اکنون دو دهه ای است که اعتراضات شدیدی نسبت به اندازه گیری سنتی بیان شده است. بسیاری از روان شناسان از خود می پرسند که آیا وجود آزمونی استاندارد شده با میانگین و انحراف معیار مشخص لازم است؟ آیا در آزمونهای استاندارد شده تفاوتهای دانش آموزان از نظر فردی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است؟ آیا این آزمونها خیلی خشک و بدور از روابط انسانی برگزار نمی شوند؟ آیا نباید انگیزه ها، علائق و میزان بهره مندی از آموزش افراد را در نظر بگیریم؟ آیا مقایسه هر فردی با افراد دیگر جایز است؟ و هزاران سوال شبیه به اینها. در حال حاضر شیوه های جدیدی در اندازه گیری های روانی- تربیتی رشد یافته است. این شیوه ها به عنوان ارزیابی پویا در مقابل «اندازه گیری ایستا» معروفند. به این دلیل به روشهای جدید سنجش گفته می شود که شامل چیزی بیش از «آزمون کردن» است و در آن بسیاری از محدودیتهای روشهای سنتی اندازه گیری روانی- تربیتی کمتر به چشم می خورد. در این مقاله سعی بر آن است تا چشم اندازی از گذشته و حال سنجش پویا ارایه شود. همچنین تئوریهای موجود در این سنجش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای کاربرد آنها در آموزش و پرورش ایران ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست