مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت معلم | سال:1386 | تاریخ پایان: آذر 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

66

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه و بررسی اکولوژیکی زیستگاه ها و گونه های جلبک های ماکروسکوپی دریایی و تاثیرات متقابل عوامل زیست محیطی در سواحل صخره ای استان هرمزگان (از بندر خمیر تا بندر مقام)

شماره مسلسل

نویسنده

سیف اله-فرمحمدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف طرح عبارت اند از: تعیین میزان فراوانی و بیومس جلبک های ماکروسکوپی سواحل استان هرمزگان و اندازه گیری فلزات سنگین در برخی از گونه های شاخص. در سرتاسر سواحل استان هرمزگان هفت ایستگاه جهت انجام نمونه برداری تعیین گردید سپس هر دوماه یک بار در زمان حداکثر جزر (مجموعا 6 بار) به وسیله پرتاب تصادفی کوادرات نمونه های جلبکی جمع آوری شد و پس از شناسایی میزان بیومس، تراکم و فلزات سنگین اندازه گیری گردید. نتایج طرح عبارت اند از:  1 حدود 15 گونه جلبک سبز، 10 گونه قهوه ای و 18 گونه جلبک قرمز شناسایی گردیده است.  2 جلبک  padina gymnosporaبیشترین جذب فلزات سنگین را داشته است.  3 جلبک های Padina و Lourencia بیشترین توانایی پالایش فلزات سنگین را دارند. 4 جلبک های ماکروسکوپی بویژه جلبک های قهوه ای وقتی فلزات سنگین را جذب می کنند، در طول حیات خود به محیط پس نمی دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID