مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس | سال:1381 | تاریخ پایان: شهریور 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و شناسایی مشاغل دانشجویی و نحوه سازماندهی و ساماندهی آنها

شماره مسلسل

نویسنده

کرامت اله-اکبری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 عده ای از دانشجویان در دانشگاه ها به مشاغل پاره وقت می پردازند. لذا برای آشنایی بیشتر آنها با مشاغل دانشجویی، تحقیقی با هدف “بررسی و شناسایی مشاغل دانشجویی و نحوه ساماندهی و سازماندهی آنها” طراحی و مراحل اجرایی آن به ترتیب زیر تنظیم شد: 1- بررسی پیشینه مشاغل دانشجویی در خارج از ایران 2- تهیه پرسشنامه در زمینه مشخصات و شرح خدمات مشاغل دانشجویی 3- توزیع پرسشنامه بین مسوولان مختلف دانشگاه ها در زمینه ارائه کار دانشجویی 4- جمع آوری اطلاعات و تنظیم شرح خدمات مشاغل دانشجویی 5- ارائه پیشنهادات برای ترویج روحیه کار دانشجویی بعد از تهیه پیشینه مشاغل دانشجویی، مطابق با شرح خدمات ارائه شده از سوی سازمان همیاری اشتغال، 25 شغل دانشجویی در دانشگاه شیراز و بعضی از ادرات شناسایی و معرفی شد. سپس در پایان برای گسترش روحیه کار دانشجویی پیشنهاداتی ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID