مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

معرف گازهای شیمیایی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 روشهای رنگ سنجی: -1 The Prussian blue reaction در اثر افزایش چند میلی لیتر محلول سولفات فرو و محلول کلرید فریک به محلول قلیایی HCN و بدنبال آن تکان دادن و کرم کردن مخلوط حاصل رسوب آبی رنگ فریک فروسیانید در اثر افزایش HCL بوجود می آید. در اثر حضور مقدار خیلی کم و جزیی HCN یک محلول کلوئیدی آبی متمایل به سبز رنگ تشکیل می شود که مربوط به تشکیل فریک فرسیانید است. این محلول کلوئیدی ظرف مدت 12 ساعت از بین میرود و رسوب آبی رنگی ایجاد میشود.این واکنش ویژه HCN و کاملا حصاص است بطوریکه توسط این روش مقدار 5 میلی گرم از HCN در هر مترمکعب از هوا قابل تشخیص است.واکنش فوق میتواند بر روی کاغذ صافی نیز صورت گیرد برای این منظور Ganassini’s paper توصیه می گردد. این کاغذ در اثر فروبردن نواری از کاغذ صافی (دقیقا قبل از استفاده) در مخلوطی از 10 میلی لیتر از محلول 10% سولفات فرو (حاوی مقدار کمی نمک فریک) و 20 میلی لیتر از محلول قلیایی نمک Rochelle تهیه میشود. این کاغذ ابتدا بایستی در معرض هوای آلوده به HCN و سپس بخار HCL قرار گیرد تا رنگ آبی متمایل به سبز ظاهر شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID