مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس | سال:1387 | تاریخ پایان: بهمن 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

285

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مقایسه و ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سرطان خون در کودکان زیر 15 سال و بزرگسالان

شماره مسلسل

نویسنده

سارا-سنمار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در جوامع صنعتی سرطان مهمترین عامل مرگ و میر ناشی از بیماری شناخته شده است. سرطان خون در کودکان زیر 15 سال، 35% کل بدخیمی های این سنین را تشکیل می دهد. سرطان خون در بزرگسالان بالای 15 سال با درصد نسبی 7.4% نسبت به کل سرطان ها قرار گرفته است. سرطان خون به انواع متفاوتی تقسیم می شود که مهمترین آن نوع ALL و AML است. به جز عامل ژنتیک، عوامل محیطی مانند مکان جغرافیائی نیز در ایجاد این بیماری تاثیر بسزایی دارد. از آنجایی که انواع سرطان ها از جمله سرطان خون در چند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است به نظر می رسد عوامل محیطی یا ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سرطان به شدت افزایش یافته است. در مطالعه حاضر با بررسی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سرطان خون در کودکان و بزرگسالان استان فارس و مقایسه آنها با هم تاثیر این عوامل محیطی روی کودکان و بزرگسالان سنجیده شد. پژوهش حاضر به صورت مطالعه توصیفی بوده و تکمیل پرسشنامه به روش چهره به چهره از 150 نفر بیمار بستری در بخش داخلی بزرگسال بیمارستان نمازی و هماتولوژی و 150 کودک بستری در بخش آنکولوژی بیمارستان سعدی و اطفال درمانگاه مطهری از افراد مبتلا به سرطان خون انجام شده است. در اطفال زیر 15 سال نتایج به صورت ذیل گزارش گردید: بیماران بیشتر پسر (62.7%) و متولد زمستان می باشند. اغلب (61.3%) آنها شهری بوده و خود یا والدین در مدت عمرشان در تماس با مواد شیمیایی بوده اند (49.7%) که بیشترین تماس با سموم کشاورزی، روغن ماشین و بنزین می باشد. والدین کودکان در 41.3% از موارد سیگاری بوده، 34% از کودکان در تماس طولانی با حیوانات بودند. 75.3از کودکان سابقه گرفتن اشعه X را حداقل یک بار در طول عمر داشته اند. از نظر ابتلا به بیماری های ویروسی تقریبا نیمی از کودکان قبلا به این بیماری ها مبتلا شده اند. سابقه حضور در جنگ تحمیلی در والدین کودکان بیمار حدود 29.3% بوده و 8% والدین در اثر جنگ شیمیایی می باشند. تاریخچه سرطان در 37.3% از خانواده کودکان وجود داشته که بیشتر از نوع سرطان خون بوده است. اثر برق فشار قوی در 17.2% از اطفال و تماس با دود یا گاز در 32.2% مشاهده شد. بیشتر وزن کودکان سرطانی در هنگام تولد زیر 3.5 کیلوگرم و نوع تغذیه شیر مادر بوده است. سابقه استفاده از دارو در20.7% مادران در دوران بارداری گزارش شده است. در مورد بزرگسالان بیشتر مبتلایان مرد (74.7%) و متولد تابستان بوده و بیشتر شهری بوده اند و با مواد شیمیایی به خصوص سموم کشاورزی در ارتباط بودند. افراد سیگاری (33.3%) و نیمی (49%) از مبتلایان تماس طولانی با حیوانات داشته اند. در 65% از موارد سابقه تماس با اشعه X وجود داشته و 3.3% از آنها در جنگ شیمیایی شده اند. تاریخچه سرطان در 18.5% وجود داشته و نوع آن بیشتر خون می باشد. اثر برق فشار قوی در 12.2% از آنها مشاهده شده و شغل اغلب آنها کشاورزی و رانندگی بوده است. در این مطالعه دیده شد که گرفتن اشعه اثر بیشتری را بر کودکان بر جا می گذارد تا بزرگسالان و وجود پدران شیمیایی در جنگ نیز احتمال گرفتن سرطان را در بچه ها بیشتر ایجاد می کند تا درخود فرد بزرگسال. نزدیکی به برق فشار قوی و سابقه سرطان خون در خانواده نیز تاثیر بیشتری بر روی کودکان دارد تا بزرگسالان ولی آلودگی های زندگی شهری و سموم و مواد دخانی بر هر دو گروه به صورت یکسان و زیادی اثر دارد. با مقایسه این بیماران با گروه کنترل در طرح های بعدی می توان از معنی دار بودن ریسک فاکتورها بر ایجاد سرطان نتیجه بهتری را برآورد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID