مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی)
سال:1388 | تاریخ پایان: 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

472

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح پایگاه تندرستی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بیماری عروق کرونر قلب بزرگترین علت مرگ و بیماری در جهان است. %25 از افراد دچار سکته قلبی می میرند که نیمی از موارد مرگ، قبل از رسیدن به بیمارستان اتفاق می افتد. در بازمانده ها خطر ایجاد انفارکتوس مجدد میوکارد بالا است. بطوری که میزان مرگ در سال اول پس از ترخیص از بیمارستان %10 و پس از این میزان مرگ سالانه %5 می باشد که 6 برابر افراد هم سن بدون بیماری عروق کرونر است.در کشورهای صنعتی از دهه 1980برنامه اندازه گیری روند ابتلا و مرگ و میر بیماری عروق کرونر بر اساس ثبت عوامل شناخته شده بیماری، عادات زندگی روزانه، چگونگی دریافت مراقبت، وضعیت اقتصادی اجتماعی، خصوصیات دموگرافیک و... شروع شد و روند تاثیر کنترل این عوامل بر کاهش بروز مشکلات قلبی عروقی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج این ارزیابی ها نشان دهنده کاهش میزان مرگ به علت این بیماری ها، کاهش میزان بستری در بیمارستان و بهبود کیفیت زندگی و فرآیند مراقبت از بیماران است. %75-50 از این کاهش به علت کاهش عوامل خطر (پیشگیری اولیه) و %50-25 به علت بهبود مراقبت در این بیماران بوده است (پیشگیری ثانویه).در ایران روند رو به رشد بیماری و مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر باعث افزایش نگران کننده بار این بیماری شده است که میزان کشندگی این بیماری در افراد جوان در افزایش این بار تاثیر بسزایی دارد. از طرفی کاهش سن بروز بیماری و افزایش جمعیت سالمند باعث شده است تا طیفی از جمعیت که نیاز به مراقبت دارند گسترش یابد. این در حالی است که برنامه های مدون و استاندارد معدودی برای مراقبت و پیشگیری ارایه شده است.در همین راستا اداره قلب و عروق مرکز مدیریت بیماری ها جهت ارایه خدمات پیشگیری به جامعه، طرح ایجاد پایگاه های تندرستی را تدوین نمود و به شکل آزمایشی در یکی از مراکز بهداشتی درمانی تهران به اجرا گذاشت.طبیعی است که ارزیابی یک برنامه و تعیین میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف، مستلزم بکارگیری یک نظام پایش و ارزشیابی مناسب است که این مطالعه جهت نیل به آن طراحی شده است. کارفرما: مرکز مدیریت بیماریها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرزدی، فرانک، مفتون، فرزانه، آیین پرست، افسون، آذین، سیدعلی، محمد، کاظم، سماوات، طاهره، نجمی، مهدی، گل محمدی، علی، رحیمی، فرانک، دستجردی، رویا، قطبی، مرجان، و ریاضی، فاطمه. (1388). ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح پایگاه تندرستی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790182/fa

  Vancouver: کپی

  فرزدی فرانک، مفتون فرزانه، آیین پرست افسون، آذین سیدعلی، محمد کاظم، سماوات طاهره، نجمی مهدی، گل محمدی علی، رحیمی فرانک، دستجردی رویا، قطبی مرجان، ریاضی فاطمه. [Internet]. ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح پایگاه تندرستی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ 1388. Available from: https://sid.ir/paper/790182/fa

  IEEE: کپی

  فرانک فرزدی، فرزانه مفتون، افسون آیین پرست، سیدعلی آذین، کاظم محمد، طاهره سماوات، مهدی نجمی، علی گل محمدی، فرانک رحیمی، رویا دستجردی، مرجان قطبی، و فاطمه ریاضی، “ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح پایگاه تندرستی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، 1388. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790182/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری