مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان سیستان و بلوچستان
سال:1387 | تاریخ پایان: بهمن 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی توان اکولوژیک مناطق زیست محیطی خلیج چابهار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

شماره مسلسل

نویسنده

بهروز-دهزاد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 معرفی توان اکولوژیک منطقه خلیج چابهار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع محلی در طرح های توسعه ای به همین تناسب انجام شود از اهداف اجرای طرح می باشد. در این پژوهش به توان اکولوژیک منطقه پرداخته شد و همچنین فعالیت های انسان ساخت و خشکاندن دریا که باعث بر هم خوردن تعادل اکولوژیک در اکوسیستم آبی منطقه است مشخص گردید خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب منطقه بررسی شد و همچنین با توجه به بارگیری خاک و شن و ماسه و کدر شدن آب های ساحلی و تاثیر منفی روب آبزیان منطقه به تاثیر آلودگی بر مرجان ها، نوار ساحلی و آبزیان منطقه پرداخته گردید. براساس نقشه های تولید شده در خصوص منطقه بندی توان اکولوژیک خلیج چابهار، این خلیج را می توان به سه منطقه مدیریتی بر اساس فعالیت های انسانی تقسیم نمود. رسوبات حمل شده به خلیج چابهار چه از طریق آبگیرها و رودخانه ها و چه از طریق طوفان های شن در منطقه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر توان اکولوژیک خلیج چابهار است و عوامل ذکر شده سبب کاهش توان اکولوژیک خلیج چابهار می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید