مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی شهید بهشتی
سال:1383 | تاریخ پایان: مهر 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و تهیه آنتی ژن اختصاصی تشخیص سریع مایکوپلاسما به روش آگلوتیناسیون

شماره مسلسل

نویسندگان

محمد-نیاکان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بیماری های عفونی اهمیت زیادی دارند و هر ساله موجب خسارات بهداشتی- اقتصادی فراوانی می شوند. میکروارگانیسم مایکوپلاسما با ساختار دیواره استرولی و اندازه کوچک و قابل عبور از فیلترها و مقاومت به آنتی بیوتیک ها باعث اهمیت آن شده است. عفونت های مفاصل و تنفسی بیشتر تظاهر می نماید. باکتری مایکوپلاسما (Mycoplasma)موجب عفونت های تنفسی، مفاصل و ادراری تناسلی می شود. راه های تشخیص آزمایشگاهی این میکروارگانیسم شامل کشت و تفریق، سرولوژی و تشخیص آنتی ژن اختصاصی است. انجام آزمایش های سریع به منظور تشخیص اولیه اهمیت دارد. با اجرای این تحقیق از کشت باکتری مایکوپلاسما سینویه (MS)، پروتئین آنتی ژن که تاثیر اتصالی قوی با آنتی بادی اختصاصی دارد را استخراج نموده، پس از خالص سازی و عبور از ستون کروماتوگرافی پلی پروپیلن و انجام SDS-PAGE جداسازی با استفاده از ژل %10 نسبی (در صورت نیاز) و افزودن رنگ و لاتکس، میزان پتانسی آن سنجیده و با نمونه های بالینی مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از تایید در ویال های سه میلی لیتری برای استفاده در تشخیص سریع به روش آگلوتیناسینون روی لام استفاده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID